Skip to content

Viktig med gode bibliotek

Viktig med gode bibliotek

Erfaringer viser at det er særdeles viktig, å ha gode skolebibliotek for å trigge barn til å lese mest mulig. Denne artikkel-serien handler først og fremst om faglitteratur, men jeg synes det er naturlig å ta dette med lesing helt fra bunnen av. Da er det naturlig og ikke minst riktig, at vi starter med barna våre. Det er jo tross alt de som skal både skrive og lese i fremtiden, enten om det er snakk om fag- eller skjønnlitteratur. Vi skal være glade for at det er igangsatt mange gode tiltak i den norske skolen, men dette er en prosess som ruller og går hele tiden. Vi kan aldri lene oss tilbake og si at jobben er gjort, for kontinuerlig forbedring er noe vi må strebe etter å ha som målsetting.

Stort utvalg som dekker alle nivå og interesser

Dette er ikke alltid like lett for alle skolebibliotek, men det er viktig at man har et utvalg av bøker som treffer alle elevene. Det er leselyst og leseglede som må stå i sentrum, og dette var vi litt inne på i forrige artikkel også. Nye bøker er også viktig, og at de er tilpasset hver enkelt elev sitt nivå – og ikke kun er basert på interessefelt. En kombinasjon av disse to elementene, er så klart det aller beste.

Viktig med gode bibliotekarer

God veiledning og formidling av både sakprosa og skjønnlitteratur, ja det er hovedinnholdet i jobben til en bibliotekar. En viktig oppgave for skolebibliotekene, er å utjevne sosiale forskjeller. Etter hvert har jo også de forskjellene kommet på det digitale, og de skal være en viktig arena for læring. Tilgang til bøker og digitalt utstyr, er viktig fordi at foreldres økonomi ikke skal være styrende for hva elevene får til. Norsk skole er tuftet på demokrati og likhet, og her spiller skolebiblioteket en særdeles viktig rolle – selv anno 2019.

Møte med litteraturen

Møte med litteraturen

Enten om vi snakker om sakprosa eller skjønnlitteratur, så er biblioteket for en del elever – det første stedet man finner bøker. Det er ikke alle hjem i Norge som har et utvalg av bøker, og etter internett sitt inntog er det kanskje mindre og mindre bøker i hjemmene. Men dette gjelder ikke bare enkeltelever, ja kanskje hele klassen og hele skolen drar nytte av et godt tilbud fra skolens bibliotek. Det skal være et fristed fra sosiale medier, som dagens unge ofte føler seg både presset og stresset av. På biblioteket skal det råde ro og stillhet, til å fordype seg både i fag men også det å komme seg vekk fra stress og mas i hverdagen.

Svenskene øker budsjettet

Sverige har nok kommet noe lenger enn vi her i Norge, der har de for alvor funnet ut hvor viktig arena skolebibliotekene er. De har derfor satt av 75 millioner over 3 år, som skal brukes til å øke antall bibliotekarer. De ser på skolebiblioteket som en viktig arena, og ikke bare et rom men en viktig funksjon. Ved å øke rammene på dette området, vil de få styrket de unges lesevaner og leseferdigheter. Pengene regner man med vil kunne spares inn i andre deler av skoleverket, slik som lærerkrefter til ekstraundervisning. Øke/bedre informasjonskompetanse, leseferdigheter og språkutvikling, er tre hovedmålsettinger i det svenske driver med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *