Skip to content

Noen av de 10 beste sakprosabøker etter år 2000

Noen av de 10 beste sakprosabøker etter år 2000

Dette er en oppfølger av artikkelen jeg skrev innledningsvis tidligere, hvor vi tar opp sakprosa og hvilke bøker som er av de beste etter år 2000. Som jeg skrev i forrige artikkel så er det et utvalg av norske, svenske og danske bøker. Kåringen av de 10 beste totalt fra alle de tre landene, var en tidkrevende jobb for juryen. Men de 10 bøkene de stod igjen med, var valgt ut av totalt 30 bøker – som altså alle er fra Skandinavia. Jeg skal ta dere med på en runde, slik at alle bøkene blir bedre kjent for dere. Som dere vil oppdage, er det stort spenn i tema og innhold – men det gjør jo det hele mer spennende og variert.

Slagtebænk Dybbøl

Det er Tom Buk-Swienty som er forfatter av denne boken, som skildrer krigen mellom Preussen/Østerrike og Danmark i 1864. Her blir vi tatt med på en veldig godt fortalte reise, om hvordan det var på alle nivå under denne krigen – som forøvrig gjorde at Danmark mistet over 30 prosent av sitt land.

Det var med andre ord et stort nederlag for danskene, og denne boken ripper nok litt opp i en historie som Danmark etter beste evne har lagt bak seg for lengst. Vi blir tatt med ut i felten og skyttergravene, men også opp på høyt politisk nivå i regjeringen. Boken tar for seg mange sider av krigen, og også på fiendens side i skyttergravene.

Herrarna i skogen

Denne boken er en poetisk og personlig vandring, som forfatter Kerstin Ekman behersker på en veldig god måte. Hun tar for seg mange sider av skogen og skogbruket, slik som økonomi, økologi, kultur og historie.

Herrarna i skogen

Hun beskriver bruken av skogen som vi mennesker står for, på en utrolig god måte. Med dette menes alt fra det å bruke skogen til rekreasjon og fritid, til den kommersielle delen som vi mennesker i mange generasjoner har stått for.

Boken veksler mellom fortellinger fra stiene i skogen, til de store perspektiver i forhold til alle sider av hvordan vi mennesker bruker og opplever skogen. Boken engasjerer også fordi forfatteren, på en veldig fin måte beskriver sine egne observasjoner – og ikke minst nærværet av skogens rom gjennom sine sanser på en helt spesiell måte.

Stridens skønhet och sorg

Vi holder oss til krigshistorie også i denne boka, slik som i den første boken vi skrev om. Men denne gangen er det 1. Verdenskrig det handler om, og forfatter Peter Englund tar for seg den vanlige mann og dame i gata. Han ønsker å rette fokus på hvordan de vanlige sivile menneskene, opplevde krigen og hvordan hver enkelt ble rammet av storpolitikken.

Han har samlet fortellingene i mange små avsnitt, som på en veldig god måte tar for seg konflikten mellom de som tar avgjørelser – og med de som faktisk skal utkjempe kampene. Dette var vel ikke noe særegent med denne krigen, men uansett så er det en viktig og god bok som har et viktig budskap og innhold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *