Skip to content

Lesing er viktig

Lesing er viktig

Overskriften på denne artikkelen er kanskje ikke noen stor nyhet, men jeg synes uansett at det er viktig å sette det på dagsorden. Vi vet at det er mye fokus på dette med leseferdigheter, i den norske skolen. Man har etter hvert forstått viktigheten av, at elevene opparbeider seg gode leseferdigheter. Det er slutt på at en del går ut av skolen, uten tilstrekkelig kunnskap og lavt nivå på lesingen. Eller det har i alle fall blitt langt bedre enn tilfellet var tidligere. Men om det er bra nok, det er jeg mer usikker på. Men jeg velger å se positivt på utviklingen, som tross alt går i riktig retning. De som av forskjellige grunner sliter med lesing og skriving, blir i dag fulgt opp på en helt annen måte enn tidligere.

Leseglede må stimuleres

Det er slik at det meste ved oss mennesker, må stimuleres på en eller annen måte. Dette gjelder også litteratur, enten om vi snakker om faglitteratur eller skjønnlitteratur. Heidi Marie Kriznik er leder av Forfatterforeningen, og hun er veldig opptatt av dette med leseglede. Hun kan trekke frem mange gode argumenter, på hvorfor vi bør lese mest mulig. Litteratur og kunst forøvrig, bidrar til at vi tenker mer kritisk – og ikke minst øker vår evne for å reflektere. Dette er evner og egenskaper som vi har god nytte av, i mange forskjellige situasjoner og sammenhenger i livene våre.

Øvelse gjør mester

Dette er jo et kjent ordtak, og det gjelder i høyeste grad også lesing. Når man føler at man mestrer lesing, så vil man få mye mer utbytte og glede av det. Det understrekes av dette gjelder, både nyttelesing og det som kalles for opplevelseslesing. Motivasjonen for å lese, vil med andre ord automatisk bli sterkere – og dette er noe man ser godt på skoleelever. Men det gjelder så klart også for oss voksne, og det er aldri for sent å heve sine lese- eller skrivekunnskaper.

PISA

PISA

Undersøkelser som er foretatt av PISA, viser en tydelig sammenheng med at lesing gir resultater – også innenfor fagfelt som ikke har noen direkte sammenheng med det å lese. Det viser seg blant annet at man blir bedre i matematikk/regning samt naturfag, om man er en ivrig leser.  Opplysningene og funnene, støttes også av forskning utført av Høgskolen Innlandet. De strekker den nesten enda lenger, og sier at det som i størst mulig grad kan forklare en elev sine regneferdigheter – er hvordan ferdigheter eleven har i lesing. Naturfag er kanskje mer relatert til lesing, i alle fall deler av faget. Det er viktig å understreke at man har målt og studert elever, som leser mye på fritiden for fornøyelsens del. At denne type lesing som ikke først og fremst er relatert til skolen, har en så viktig betydning er sikkert overraskende for mange.

Det handler også om å forstå hverandre

Det er stort fokus på grunnleggende ferdigheter i norsk skole, og dette er vel og bra så klart. Men det mest viktige av alle ferdigheter, er å forstå hvordan et medmenneske har det. Empati er stikkordet her, og den utvikler man ved å lese så mye som mulig. Da vil man få større selvinnsikt, og ikke minst forstå den verden man lever i – som i står grad handler om samarbeid og samhandling med andre mennesker. Hvis vi ikke hadde hatt empati, ja de ville hele vårt demokrati stå i fare. Målet er empatiske og lesende elever og studenter, ja kanskje hele landets folk også for den del.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *