Skip to content

Internett og fagblader er mest viktig for ledere

Internett og fagblader er mest viktig for ledere

Alt er stadig i endring i samfunnet, og det gjelder ikke minst våre lesevaner. Etter at internett gjorde sitt inntog, har stadig flere tatt i bruk den kanalen for å tilegne seg informasjon og kunnskap. Slik som det er i dag, ligger så godt som hundre prosent tilgjengelig på internett. Men vi bruker internett svært ulikt, om vi sammenlikner aldersgrupper, jobb, bosted og utdanning. Jeg har ikke noe tall som er oppdaterte, når det kommer til hvor mange prosent av den totale befolkningen som bruker internett daglig – men at andelen internettbrukere øker for hvert år er det ikke noen tvil om.

Ledere og fagblader

Det viser seg at våre ledere, fortsatt er ivrige lesere av fagblader. Dette kan naturlig nok, ha sammenheng med at de har et spesielt ansvar for å oppdatere seg. Men den papirbaserte utgaven av fagblader, er i stadig fritt fall når man ser på hva vi foretrekker å lese. Den digitale kanalen/plattformen blir stadig oftere valgt, og det samme gjelder for bruk av internett som informasjonskanal generelt.

Hvor henter ledere informasjon?

9 informasjonskanaler

For noen år siden ble det gjennomført en undersøkelse, som blant annet skulle kartlegge hvor dagens ledere hentet informasjon fra. Det var totalt 9 informasjonskanaler, som var satt opp som svaralternativer. Når det kom til spørsmålet hvor de hentet informasjon fra, kom fagblader opp som den mest viktige kanalen – men på noen områder skåret fagbladene bare nest høyest. Det er altså slik at tiden hvor fagblad hadde en sterk posisjon, er i ferd med å gå ut på dato. Denne trenden gjelder alle bransjer, og for alle fagblad. Men internett er jo ikke bare en konkurrent, men faktisk en stor mulighet også. Jeg tror tiden er over for å kjempe mot internett, men heller det at vi ser hvilke muligheter og fordeler som finnes digitalt.

Litt om resultatene

Cirka ¾ del sier at internett er viktig for å følge med i bransjen, mens fagblad får en svarandel på litt over 50 prosent på samme spørsmål. Aviser skårer enda dårligere, med knappe 50 prosent som oppgir aviser som viktige. Når det kommer til det å holde seg orientert i bransjen, så vinner internett igjen. 7 av 10 sier at internett er viktig i så måte, mens 6 av 10 svarer fagblad her. Aviser kommer dårligst ut også her, men det er så klart store forskjeller fra bransje til bransje.

Stoler mer på fagblad enn internett

Selv om altså internett anses som viktig av de fleste ledere, så oppgir de samme ledere at de stoler mer på fagblad enn på det digitale. Tallene viser faktisk at 6 av 10 stoler mest på fagblad, mens 3 av 10 stoler mest på internett. Spørsmålet gikk både på seriøsitet og pålitelighet. Når det kommer til det å kunne ha bakgrunn for ledelse og avgjørelser, skårer fagblad og internett omtrent likt. Tallene er hentet fra både privat og offentlig sektor, med litt over 3000 respondenter. Som sagt er tallene noen år gamle nå, så bildet har nok endret seg enda mer i favør internett nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *