Skip to content

Fagleksikon

Fagleksikon

Da er turen kommet til å se litt på fagleksikon, i alle fall på et utvalg av dem. Som vi har vært inne på tidligere, så favner dem naturlig nok ikke så bredt som allmenne leksikon – og de går ofte dypere og mer detlajert inn i artikler og tema. På lik linje med allmenne leksikon, så er det mer bruk av elektroniske løsninger også på fagleksikon. Jeg vil nok tro av viktigeheten av kontinuerlige oppdateringer, er enda viktigere når det kommer til denne type leksikon som vi nå snakker om.

Litteraturvitenskapelig leksikon

Litteraturvitenskapelig leksikon

Det aktuelle leksikon vi nå skal se på, er skrevet av Unni Solberg, Christian Refsum og Jakob Lothe. Det tar for seg artikler, som handler om tekstanalytiske- og litteraturhistoriske begreper. Boken ble utgitt i 1997 av Kunnskapsforlaget, og det kom en revidert utgave i 2007, som også var utvidet i forhold til 1.utgaven. Boken fikk omtale i Morgenbladet i mars 1998, og omtalen lød i korte trekk som følger:

Litteraturvitenskapelig leksikon står for en betydelig bedring, av terminologien i litteraturvitenskapen i Norge. Tilgangen til et felles oppdatert språk, muliggjøres med denne boken – som blant annet studenter vil ha god nytte av.

Damms store medisinske leksikon

Den første utgaven av dette leksikonet kom i 2001, men har nå kommet med en ny utgave. I den reviderte 2.utgaven er spesielt forebyggings- og behandlingsdelen vektlagt.

Redaktør Tom Sundar sier at målet, har vært å lage en nyttig veileder innen helse – som folk flest kan bruke. Boken er inndelt etter temaområder innen det medisinske, noe som skal gjøre det oversiktlig og greit til å finne frem i det medisinske leksikonet.

American College of Physicians

Det er dette som er navnet på originalen, og den er amerikansk og sorterer under det som kalles for «Hjem Medical guide» I Norge har man naturlig nok oversatt den amerikanske utgaven, men også bearbeidet det faglige innholdet. I teamet som har arbeidet med det medisinske leksikonet, finner vi fagpersonell innen kunnskapsformidling, forskning, sykehusmedisin og allmennpraksis. Det er med andre ord, et bredt sammensatt team.

Det er en riktig flott bok, som inneholder mange bilder, modeller, figurer og oversiktstabeller. Det største kapittelet tar for seg kroppen og sykdommer, mens de andre handler om medisinsk behandling, undersøkelse og diagnostikk. Tolking av symptomer er viet mye plass, og det finnes 50 forskjellige symtoner i boken – som blir beskrevet ved hjelp av spørsmålsdiagrammer. Dette kan hjelpe leseren, til selv å kartlegge eller avklare alvorlighetsgrad av sykdommen.

Ta ansvar for egen helse

Det som kanskje preger boken en del, er at vi alle skal ta ansvar for egen helse. Dette er noe ulikt det vi er vant med fra andre medisinske leksikon, men det er ikke dermed sagt at det er noe galt med den. Mindre alvorlige sykdommer, er det lagt opp til mange tips & råd til hva man kan gjøre selv. Vi må huske at originalen altså er en amerikansk «Hjem Medical guide» Dette er en bok som man absolutt bør ha hjemme, og den er adskillig mer lettlest enn mye annet innen samme kategori bøker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *