Skip to content

De første leksikon

De første leksikon

I min forrige artikkel tok jeg for meg leksikon, på et veldig generelt grunnlag. Men jeg føler at vi må se litt på starten, og hvordan det hele kom i gang for lang tid tilbake. Selv om digitale løsninger nå har tatt over mye, er det ikke noen tvil om at papirbaserte leksikon var til stor nytte i mange år. Disse ble brukt både privat, men også i jobbsammenheng for mange. Det at papiret er på vei ut, er jo en utvikling som gjelder mange andre typer litteratur også. For mange er nok dette en endring som de ikke liker, men vi må nok bare innse at det er lite å gjøre med det. Men la oss se langt tilbake i tid, og lite visste nok de som den gang levde – hvordan man søker opp informasjon og kunnskap anno år 2019

Det eldste bevarte leksikon

Vi må tilbake til det første århundre etter Kristus, det var på den tiden Naturalis Historia ble skrevet. Dette regnes for å være det eldste bevarte leksikon vi har, men det hersker noe usikkerhet til om dette faktisk stemmer. Men det lar vi ligge i denne omgang, siden jeg ikke har tilgang til annen informasjon som kan bekrefte eller avkrefte dette.

Alfabetisk oppbygget

Siden jeg regner med at de fleste av oss har brukt et leksikon, så vet vi at det mest vanlige er at det er bygget opp alfabetisk. Men dette gjelder ikke for alle oppslagsverk, hvor man også kan bruke annen systematikk som emner/fag/tidsepoker også videre.  Selv om slike oppslagsverk som leksikon er svært gamle, så kom denne type litteratur for alvor under Opplysningstiden – noe som i seg selv kanskje ikke er så overraskende.

Frankrike var først ute

Frankrike var først ute

Om vi tenker på nåtidens leksikon, så var det franskmennene som kom først på banen. Et sentralt navn i denne sammenheng, er Dennis Diderot som var forfatter. Han fikk med seg 200 personer, og startet arbeidet med å samle mest mulig informasjon i et leksikon. I tillegg til å være forfatter, var Dennis Diderot også opplysningsfilosof – kanskje en ukjent tittel for mange av oss. Arbeidet som ble lagt ned med dette leksikonet, tok mer enn 30 år å fullføre. Men når leksikonet var ferdig i 1772, så solgte de i store opplag. Tittelen på oppslagsverket var «Encyclopèdie.ou dictionnaire raisonnè des sciences.des arts det des mètiers» Det var sannelig en lang tittel, og mine franskkunnskaper strekke ikke til så jeg kan oversette det.

Britene startet like etter franskmennene

Selv om franskmennene startet sitt arbeid med det første leksikon først, så kom faktisk britene først ut med sitt leksikon. I 1771 kom det første britiske leksikon, altså ett år før Frankrike i 1772. «Encyclopedia Britannica» ble utgitt i Skottland, og var et resultat av at mange dyktige medarbeidere hadde bidratt med sin viten. Dette leksikonet var spesielt bra på områder som geografi og naturvitenskap, og den dag i dag utgis «Britannica av 1771» Dette er et sammendrag av hva som ble skrevet i 1771, og sees på som å være leseverdig og av høy kvalitet innenfor sitt fagområde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *