Skip to content

De 10 beste sakprosabøkene etter år 2000

De 10 beste sakprosabøkene etter år 2000

Kåringer av beste bok er ikke noe nytt, men kanskje i en annen kategori enn sakprosabøker. For et par år siden var det noen som fikk idéen om å finne mer ut av dette, og det ble nedsatt en jury som skulle finne ut av hvordan det var med denne type bøker. Hva som leses og hvordan det er skrevet, var vel hovedfokus når en bred sammensatt jury ville sjekke ut sakprosabøkene i Skandinavia nærmere. For at det ikke skulle bli for stort i volum, så ble det bestemt at de aktuelle bøkene skulle være utgitt etter år 2000. Vi skal nå starte med å saumfare noen av disse bøkene, og ikke minst hva er det som opptar oss når det kommer til sakprosabøker?

Saker som vi brenner for

Jeg starter med det litt generelle, før vi ser mer på de forskjellige boktitlene som var med i kåringen. Kanskje ikke helt uventet, var det samfunns- og tidsaktuelle tema som kom best ut av det hele. Ja kanskje med unntak av noe krigshistorie, så er det mye som går på samfunnsaktuelle problemstillinger som belyses i mange av bøkene.

Det er eksempelvis saker som genteknologi, hvor spørsmålet er om den skal styre oss eller vi styre den. Videre, så det er et stort spenn i tema og innhold. Også tema og saker som vi trodde vi visste hele sannheten om, belyses på ny og her kan det nok dukke opp mange overraskelser for mange og enhver.

Bredt samarbeid

Det hele startet med at Morgenbladet og Norsk Litteraturfestival, hadde et felles ønske om å finne ut om sakprosaen – virkelig var så god og utviklende som det ble sagt.

Men de ville også finne ut, hvordan det stod til i våre naboland også. De fikk derfor med seg Aftonbladet i Sverige, Weekendavisen i Danmark og det panskandinaviske Broen.xyz. Sammen fikk de satt sammen en jury, fra alle de nevnte land.

Mye lesing

Juryen hadde en stor oppgave foran seg, og når de 10 bøkene fra hvert land var plukket ut – så skulle man redusere dette til totalt 10 bøker for alle landene. Det var ett år med intens lesing for jurymedlemmene, det sier seg selv at dette må ha vært en veldig omfattende og ikke minst tidkrevende jobb for dem alle sammen.

Mye lesing

Leserkontrakten

Dette er en viktig sak når det kommer til sakprosa, og kan ikke sammenliknes med for eksempel skjønnlitteraturen. Etterrettelighet, saklig forhold til kildene og ikke minst et forpliktende forhold til virkeligheten – dette er viktig forhold som leserkontrakten i sakprosa må inneholde.

En forfatter ved navn Espen Søbye, sier det ganske så dekkende på følgende måte «Sakprosaens oppgave er å vise at ting ikke alltid er hva de gir seg ut for»

Oppgaven til sakprosaen er å løfte frem det ukjente, det skjulte og det nye. I neste artikkel, skal vi se mer på de bøkene som til slutt ble valgt ut av juryen. Jeg kan i alle fall garantere dere, at det kommer mange boktitler som sikkert vil vekke stor oppmerksomhet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *