Skip to content

Måned: juni 2019

Viktig med gode bibliotek

Erfaringer viser at det er særdeles viktig, å ha gode skolebibliotek for å trigge barn til å lese mest mulig. Denne artikkel-serien handler først og fremst om faglitteratur, men jeg synes det er naturlig å ta dette med lesing helt fra bunnen av. Da er det naturlig og ikke minst riktig, at vi starter med […]

Les mer

Lesing er viktig

Overskriften på denne artikkelen er kanskje ikke noen stor nyhet, men jeg synes uansett at det er viktig å sette det på dagsorden. Vi vet at det er mye fokus på dette med leseferdigheter, i den norske skolen. Man har etter hvert forstått viktigheten av, at elevene opparbeider seg gode leseferdigheter. Det er slutt på […]

Les mer