Skip to content

Måned: april 2019

Fagleksikon

Fagleksikon

Da er turen kommet til å se litt på fagleksikon, i alle fall på et utvalg av dem. Som vi har vært inne på tidligere, så favner dem naturlig nok ikke så bredt som allmenne leksikon – og de går ofte dypere og mer detlajert inn i artikler og tema. På lik linje med allmenne […]

Les mer
Store norske leksikon

Store norske leksikon

I de to foregående artiklene så var leksikon i eldre dager tema, men nå skal vi fordype oss i hvordan dagens leksikon brukes. Internett er nøkkelordet her, som i så mange andre sammenhenger. Det finnes så klart fortsatt papirbaserte leksikon, men aktørene på dette markedet er avhengig av å tilpasse seg den moderne tiden – […]

Les mer