Skip to content

Hjem

Viktig med gode bibliotek

Erfaringer viser at det er særdeles viktig, å ha gode skolebibliotek for å trigge barn til å lese mest mulig. Denne artikkel-serien handler først og fremst om faglitteratur, men jeg synes det er naturlig å ta dette med lesing helt fra bunnen av. Da er det naturlig og ikke minst riktig, at vi starter med […]

Les mer

Lesing er viktig

Overskriften på denne artikkelen er kanskje ikke noen stor nyhet, men jeg synes uansett at det er viktig å sette det på dagsorden. Vi vet at det er mye fokus på dette med leseferdigheter, i den norske skolen. Man har etter hvert forstått viktigheten av, at elevene opparbeider seg gode leseferdigheter. Det er slutt på […]

Les mer

De første leksikon

I min forrige artikkel tok jeg for meg leksikon, på et veldig generelt grunnlag. Men jeg føler at vi må se litt på starten, og hvordan det hele kom i gang for lang tid tilbake. Selv om digitale løsninger nå har tatt over mye, er det ikke noen tvil om at papirbaserte leksikon var til […]

Les mer

Leksikon

Vi skal se på historien til oppslagsverket, som de fleste av oss har et forhold til. Leksikon var nærmest en selvfølge, og noe de fleste hadde i seksjonen sin før i tiden. I dag er det nok litt mindre vanlig, for yngre generasjoner bruker i stor grad nettet til å gjøre oppslag og søk. Informasjonen […]

Les mer

Internett og fagblader er mest viktig for ledere

Alt er stadig i endring i samfunnet, og det gjelder ikke minst våre lesevaner. Etter at internett gjorde sitt inntog, har stadig flere tatt i bruk den kanalen for å tilegne seg informasjon og kunnskap. Slik som det er i dag, ligger så godt som hundre prosent tilgjengelig på internett. Men vi bruker internett svært […]

Les mer

Fagleksikon

Da er turen kommet til å se litt på fagleksikon, i alle fall på et utvalg av dem. Som vi har vært inne på tidligere, så favner dem naturlig nok ikke så bredt som allmenne leksikon – og de går ofte dypere og mer detlajert inn i artikler og tema. På lik linje med allmenne […]

Les mer

Kan teknologi erstatte papir?

Vi som har levd noen år, husker når vi kjøpte bøker i nærbutikken, tegnet på fysiske ark og leste en fysisk avis. I dag blir dette mer og mer uvanlig. Bøker leveres digitalt, det finnes egne tegnebrett om overfører tegningen rett til datamaskinen og mange flere tekniske løsninger som erstatter papir. Mindre papir betyr at […]

Les mer

Store norske leksikon

I de to foregående artiklene så var leksikon i eldre dager tema, men nå skal vi fordype oss i hvordan dagens leksikon brukes. Internett er nøkkelordet her, som i så mange andre sammenhenger. Det finnes så klart fortsatt papirbaserte leksikon, men aktørene på dette markedet er avhengig av å tilpasse seg den moderne tiden – […]

Les mer

Mer om de beste sakprosabøkene og juryen

Vi fortsetter med å sette søkelys på flere av de beste sakprosabøkene, som ble kåret av en bred sammensatt jury for en tid tilbake. De har alle sammen det til felles, at de er utgitt etter år 2000 og er fra Danmark, Norge og Sverige. Juryen var naturlig nok, også sammensatt av medlemmer fra de […]

Les mer

Noen av de 10 beste sakprosabøker etter år 2000

Dette er en oppfølger av artikkelen jeg skrev innledningsvis tidligere, hvor vi tar opp sakprosa og hvilke bøker som er av de beste etter år 2000. Som jeg skrev i forrige artikkel så er det et utvalg av norske, svenske og danske bøker. Kåringen av de 10 beste totalt fra alle de tre landene, var […]

Les mer